Plattegrond Health Centre Tujereng

 

De drempel om toegang tot de gezondheidszorg te krijgen, is heel laag. Kinderen onder de vijf jaar zijn gratis. Schoolgaande kinderen tot ongeveer 18 jaar betalen slechts twee dalasis, volwassenen vijf dalasis. (€ 1,- is ongeveer 35 dalasis). Hiervoor kan alle zorg worden gegeven. Maar helaas is er altijd een te kort aan medicijnen. Patiënten worden dan geadviseerd om naar de markt te gaan en daar zelf hun medicijnen te gaan kopen. Dit is heel duur. Eigen artsen zijn er (bijna) niet. De artsen die er zijn, komen uit het buitenland (o.a. Cuba, Nigeria). Cubaanse artsen spreken slecht Engels en al helemaal geen Afrikaanse taal. Communicatie is dan ook een probleem.

Doodsoorzaak nummer één is malaria. Vooral in de hete, natte zomer met zijn stortbuien. De waterplassen zijn een broedplaats voor de malariamug.
De zuigelingen sterfte is nog relatief hoog. De regering streeft er naar alle bevallingen in een kliniek te laten plaatsvinden met goed opgeleide verloskundigen en goede voorzieningen. Voorlichting met betrekking tot zwangerschap en bevalling is een aandachtspunt.

Het vergroten van kennis over conceptie en geboorte, zowel bij de vrouw als de man heeft invloed op de kwaliteit van het leven. Het bevordert ook het wederzijds respect en de positie van de vrouw. Dit wordt breed erkend door de verloskundigen en de regering. Het ontbreekt echter aan goed voorlichtingsmateriaal om dit onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.