Stichting Care for Gambia is een Nederlandse stichting, werkzaam voor de mensen in Gambia.  Het bestuur bestaat uit vijf leden en wordt bijgestaan door vrijwilligers en donateurs. In het voorjaar van 2013 is officieel een partnerschap aangegaan met Association Care for Gambia, dit is een “dochter” stichting die in Gambia zelf gevestigd is. Het Gambiaanse bestuur bestaat nu uit twee leden, maar is op zoek naar versterking. De association heeft dezelfde doelstellingen als Stichting Care for Gambia en beide werken nauw met elkaar samen. Deze samenwerking is aangegaan om meer grip op de situatie te krijgen in Gambia en zo ook meer te kunnen betekenen. In de praktijk betekent dit dat de bestuursleden van de association gedeelde bestuurlijke macht hebben en voor financiële en grote beslissingen er een akkoord moet zijn en een fiat van het bestuur uit Nederland.

Leden van het bestuur, zowel in Nederland als in Gambia werken op vrijwillige basis zonder salaris.
Tijdens acties, als er directe kosten worden gemaakt op geld in te zamelen, kan er een onkostenvergoeding worden gegeven, mits er een factuur wordt ingeleverd. Op deze wijze worden ook de kosten van de nieuwsbrief, bankkosten, en ander drukwerk ten bate van acties vergoed.

Alle ontvangen donaties worden zoveel mogelijk gebruikt voor de projecten.

Wilt u inzag hebben in de financiering verwijzen wij u naar de pagina over de financiën. Bij vragen kunt u zich wenden tot de penningmeester.