Stichting Care for Gambia is een Nederlandse stichting die bestaat uit een vierledig bestuur die wordt bijgestaan door vrijwilligers en donateurs. In het voorjaar van 2013 is officieel een partnerschap aangegaan met Association Care for Gambia, dit is een “dochter” stichting die in Gambia zelf gevestigd is. Het bestuur bestaat uit vier leden. De association heeft dezelfde doelstellingen als Stichting Care for Gambia en werken nauw met elkaar samen. Deze samenwerking is aangegaan om meer grip op de situatie te krijgen in Gambia en zo ook meer te kunnen betekenen. In de praktijk betekent dit dat de bestuursleden van de association gedeelde bestuurlijke macht hebben en voor financiële en grote beslissingen er een akkoord van minimaal drie personen moet zijn en een fiat van het bestuur uit Nederland.