Stichting Care for Gambia is een Nederlandse stichting, opgericht in 2011, werkzaam voor de mensen in Gambia.  Het bestuur bestaat uit twee leden en is op zoek naar versterking. Zij wordt bijgestaan door vrijwilligers en donateurs.
In het voorjaar van 2013 is officieel een partnerschap aangegaan met de Association Care for Gambia, dit is de zusterorganisatie die in Gambia zelf gevestigd is. Het Gambiaanse bestuur bestaat uit twee leden, ook zij zoeken nieuwe leden.
De Association heeft dezelfde doelstellingen als Stichting Care for Gambia en beide werken nauw met elkaar samen.
Deze samenwerking is aangegaan om meer grip op de situatie te krijgen in Gambia en zo ook meer te kunnen betekenen.

Leden van het bestuur, zowel in Nederland als in Gambia, werken op vrijwillige basis zonder salaris.
Tijdens acties, als er directe kosten worden gemaakt om geld in te zamelen, kan er een onkostenvergoeding worden gegeven, mits er een factuur wordt ingeleverd. Op deze wijze worden ook de kosten van de huur van stands, de nieuwsbrief en ander drukwerk ten bate van acties vergoed.

Alle ontvangen donaties worden zoveel mogelijk gebruikt voor de projecten.

Wilt u inzage hebben in de financiering verwijzen wij u naar de pagina over de financiën. Bij vragen kunt u zich wenden tot de penningmeester.