In het vroege voorjaar van 2005 werd Nico Veldman benaderd door Janus Peeters. Hij had een container geregeld, om een trekker naar Gambia te verschepen. Omdat er meer goederen in konden, vroeg Janus aan Nico, of hij nog het een en ander had staan, wat in Gambia in de agrarische sector gebruikt zou kunnen worden. Samen vlogen ze in maart 2005 naar Banjul, om de container op de plaats van bestemming te brengen.

Dat was het begin om meer onderzoek te doen naar wat noodzakelijk is. Wat kan een goede basis vormen om op een juiste manier te kunnen helpen het land verder te ontwikkelen.

Dat is een belangrijke reden geweest waarom Corry Veldman (verpleegkundige) en Erik Verschuren (student medicijnen) in 2008 vijf weken als vrijwilligster met verpleegkundigen en verloskundigen in twee Health Care Centra hebben meegelopen en gewerkt. Opvallend vond Corry de aanwezige kennis bij de verloskundigen en verpleegkundigen, die daar de taken van de basisarts voor hun rekening nemen. Dit heeft ook geleid tot een netwerk van mensen, die in de gezondheidszorg werken. In die tijd is de vraag gekomen, of wij de mogelijkheid hadden om de kraamkliniek in Tujereng af te bouwen. Dit is nu gereed. Het Staff-house voor de verpleegkundigen is gebouwd. Momenteel wordt de Health Post grondig en duurzaam gerenoveerd voor een bestendige toekomst. Hierna komt de woning van de Chef de Clinique aan de beurt. Zo kunnen alle personeelsleden op het terrein van het Health Care Centrum verblijven.

De kraamkliniek is in gebruik genomen. Een grote verbetering voor de gezondheidszorg in de omgeving Tujereng