Stichting Care for Gambia is een Nederlandse stichting die bestaat uit een vierledig bestuur die wordt bijgestaan door vrijwilligers en donateurs. De doelstelling van Stichting Care for Gambia richt zich op
1. Gezondheidszorg in Gambia. Kennis en kunde uitwisselen, zo nodig financieel ondersteunen.
2. Onderwijs in Gambia. Zoveel mogelijk kinderen toegang geven tot onderwijs.
3. Voedselvoorziening. Uitwisseling van kennis en kunde, vrouwentuinen, financiele ondersteuning.

Realisatie door:
1. Samenwerking met de zusterorganisatie Association Care for Gambia in Gambia, zodat de eigen wettelijke regels worden gerespecteerd.
2. De projecten worden aangedragen door de plaatselijke bevolking (VDC het plaatselijk belang aldaar). Het is niet ons project, maar van de        plaatselijke bevolking. Stichting Care for Gambia ondersteunt alleen dat initiatief.
3. Financiële realisatie door:
       a. Samenwerking met Stichting De Wilde Ganzen.
       b. Donaties o.a. door uitgeven van de nieuwsbrief
       c. Diverse acties. Zie onder de kop “Acties”. 

 

Nieuws

Op de hoogte blijven met de recente ontwikkelingen? Via nieuws maken wij alles bekend voor Stichting Care for Gambia

Over ons

Meer weten over de Stichting Care for Gambia. Hier vind je het bestuur, de geschiedenis of financiën.

Sponsors/ Donaties

Stichting Care for Gambia kan niet bestaan zonder sponsoren en vrijwilligers. Wilt u ook uw steentje bijdragen?