Gezondheidszorg
Van een hulppost overdag naar een streekziekenhuis met 24 uur zorg.
Begonnen in najaar 2008 met de eerste onderhandelingen. Veel geduld en lange adem.

In maart 2015 is de kraamkliniek operationeel en in gebruik genomen en zijn de sleutels overhandigd.
In december 2015 is de kraamkliniek officieel geopend.
In december 2018 is het staff house voor 2 verpleegkundigen / verloskundigen gerealiseerd.
In mei 2019 is de renovatie klaar van de polikliniek en het doktershuis. Nu is het geen “hulp post” meer in Tujereng, maar een erkend streekziekenhuis, wat redelijk draait. Medicatie en medische hulpmiddelen blijven problematisch, maar professionele hulp bij bevallingen en acute noodsituaties is nu 24 uur bereikbaar voor heel veel mensen.

Onderwijs
Van 2008 tot en met 2019 een kleuterschool in Bakalar gesponsord. In die tijd groeide deze school uit van 2 naar 4 leslokalen met idem leerkrachten. De aansluiting met het basis onderwijs verliep voor heel veel kinderen veel beter.

Kinderen gesponsord, waarvan de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Elk jaar sponsoren we samen met sponsorouders tussen de 10 en 16 kinderen voor basis en middelbaar onderwijs. Daarnaast zijn afgestudeerd voor:
Maatschappelijk werk: 1 student
Middelbare Beroepsopleidingen: 5 studenten
Middelbare Opleiding Verpleegkundigen: 12 studenten
Hogere Beroepsopleidingen: 3 studenten
Universiteit Verplegingswetenschap (bachelor): 6 studenten