De agrarische sector bevindt zich in een stadium, wat nog verder ontwikkeld kan worden. Door het uitwisselen van kennis kan er een grotere variatie in het telen van gewassen ontstaan, waardoor de gezondheid wordt bevorderd. Door het aanleren van wissel-, en combinatieteelt, kan plantenziekten en uitputting van de grond worden voorkomen. De kennis van natuurlijke bemesting is aanwezig. Hier zou veel meer gebruik van gemaakt kunnen worden.

In de droge periode droogt de grond sterk uit en is het land moeilijk te bewerken. Het grootste probleem is water en omheining. Dit is aan elkaar gekoppeld. In de droge tijd mag het vee vrij rondlopen omdat de boer dan geen voedsel heeft voor het vee. Dit met gevolg, dat de omheiningen van de groentetuinen worden vernield, en het voedsel opgegeten wordt.

Wanneer er geen water is, groeit er niets. Er zijn “wellen”, waaruit je het water met een emmer kunt scheppen. Maar elk jaar na de regen zakken de kanten van de putten weg, en moeten de waterputten weer worden uitgegraven. Het aanleggen van een waterput kost ongeveer 12000 dalasis (€ 350,-) Dat hebben de mensen niet. Wanneer er eenmaal een goede waterput is aangelegd met een pomp die werkt op zonne-energie zorgt dit voor voldoende water, voor o.a. land en/of tuinbouw. Mede hierdoor kunnen veel families hun eigen voedsel verbouwen. Alles gebeurt handmatig: grond losmaken, zaaien, onkruid wieden, bemesten en oogsten. Juist in een samenwerkingsverband van families zijn er genoeg mogelijkheden tot verdere ontwikkeling.